Färdtjänsten smygförsämras, igen

TaxibilNytt år och därmed också nya möjligheter för Stockholms Läns Landsting att försvåra livet för oss som tvingas använda Färdtjänst. Sedan tidigare är antalet resor i Stockholms Färdtjänst begränsat till 72 i grundtilldelning och till sammanlagt totalt 198 resor per år. Det innebär att man får göra 3,8 resor per vecka, det vill säga inte ens 2 tur och retur-resor. Detta handlar nu om ”fritidsresandet” det vill säga det inkluderar inte resor till och från från arbete eller skola. Som det har fungerat förut har man den 1 januari fått sina 72 nya resor för året och sedan har det fyllts på med 32 resor per kvartal – förutsatt att man gjort av med tillräckligt mycket resor.

Nu har man beslutat sig för att ändra systemet. Man påstår att anledningen är att det ska bli enklare och mer överskådligt men i skälva verket tror jag det snarare handlar om att man vill begränsa folks utnyttjande av färdtjänsten. Det ska vara krångligt att förstå för då reser folk mindre. Dessutom kan det ju vara så att folk gör av med mer resor vintertid eftersom det i allmänhet är svårare för funktionshindrade av alla sorter att ta sig fram då. Det man har gjort nu är nämligen att man också delat upp tilldelningen av de 72 resorna. Dessa delas nu ut i portioner om 18 fyra gånger per år. 1 januari fick vi nu alltså den otroliga tilldeningen av 18 resor för kvartal 1. När man har gjort av med 6 av dessa och kommit ner till 12 så får man 32 till. Då har man fått kvartalets totala pott på 50 resor. Den 1 april får man 18 nya resor i tilldelning och om man under kvartalet kommer under 12 resor får man 32 nya och så vidare kvartal 3 och 4.

På det här sättet kan man inte göra av med ”för mycket” resor någon del av året och får således inte bestämma själv hur man vill fördela sitt resande.

Är man under 25 så har man dock fritt antal resor per år. Det vore mycket intressant att se hur personer under 25 använder sina resor, hur många de gör av med och hur deras resemönster ser ut. Det känns nämligen som den här administrationen kring resor bara är löjlig. Det är ytterst tveksamt om folk skulle börja utnyttja färdtjänst så himla mycket mer bara för att antalet resor skulle vara obegränsat. Speciellt inte med tanke på att de flesta resenärer måste åka samplanerat med andra färdtjänstkunder – ett faktum som knappast bidrar till lust att resa.

Det fanns en tid, på det glada 90-talet när färdtjänst i Stockholm såg annorlunda ut. Då fick man nämligen ringa direkt till taxibolagen, eller direkt till sin favoritchaufför om man så ville. Det gjorde att folk kände sig tryggare när de reste och det var också lättare att passa tider och planera sitt liv. Dessutom fungerade systemet på ett bra sätt så att de chaufförer som inte var trevliga eller på annat sätt inte skötte sig inte fick några jobb medan bra och trevliga chaffisar fick mer jobb. Så kunde man ju inte ha det, för då kunde ju de funktionshindrade resa för mycket. Dessutom var det djupt orättvist eftersom dåliga taxichaufförer inte fick några köruppdrag. Därför införde man central beställningscentral och resorna började samplaneras – ofta in absurdum. Även här vore det intressant att se om samplaneringssystemet verkligen sparat så många kronor åt landstingen. Jag är tveksam till om vinsterna är så stora som man vill ge sken av.

Apropå försämringar så har en ny skrämmande trend dykt upp i Stockholm när det gäller färdtjänst, nämligen att ansökan efter ansökan avslås. Folk blir tillstyrkta färdtjänst av såväl syncentraler, ögonläkare och kommunala handläggare, men landstinget avslår. Anledningen är att personen anses kunna nyttja den kollektiva trafiken. Ärendena överklagas till Förvaltningsrätten där den som ansökt om färdtjänst oftast vinner. I vissa fall har det till och med räckt att personen i fråga meddelat att man ska överklaga beslutet så har det ändrats. Det är en skrämmande utveckling, för återigen, det är ju knappast så att färdtjänsten skulle vara ett förstahandsval om det fanns några alternativ. De flesta av oss skulle nog exempelvis ha egen bil om det bara gick.

Men det är ju en genomgående trend i vårt nuvarande, Alians-styrda Sverige, att misstro medborgarna. Man tror att folket kommer att fuska med alla till buds stående medel. Kanske tänker politikerna ”Genom sig själv känner man andra”?

Andra bloggar om: , ,

Dela i Sociala medier