Lögn, förbannad lögn och Erik Ullenhag

No-dogsDen 5 juni ställde riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm (s) en fråga till statsrådet Erik Ullenhag (fp) angående tillgänglighet för arbetande hundar i offentliga miljöer, 2012/13:564. I sin fråga undrar hon vad statsrådet avser vidta för åtgärder för att personer som använder ledar- och assistanshundar inte ska utestängas från samhället. Erik Ullenhag skriver bland annat i sitt svar:

Först vill jag nämna att det redan i dag finns ett skydd mot diskriminering på grund av funktionshinder i diskrimineringslagen. Personer som har en synskada eller annat funktionshinder och som använder ledarhund eller assistanshund skyddas av förbudet. Skyddet gäller bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över diskrimineringslagen, tar emot och utreder anmälningar om diskriminering.

Detta är en ren och förbannad lögn. Och han vet dessutom om det. I december 2012 när jag fortfarande var ordförande i Sveriges Ledarhundsförare så uppvaktade jag och två personer till Erik Ullenhag. Vi överlämnade en namninsamling för en anti-diskrimineringslag som inkluderar ledarhundsförare, vi beskrev svårigheterna att använda ledarhund idag och vi berättade också om att DO rutinmässigt lägger ner våra ärenden, något som han då sa sig vara medveten om. Det enda svar vi fick från Ullenhag då var ”jag hör vad ni säger” vilket på politikerspråk har den outtalade fortsättningen ”men jag tänker inte bry mig om det”.

Nu låtsas alltså Erik Ullenhag som om allt är frid och fröjd och inga problem alls finns. Jag kan inte låta bli att undra i vilken jävla verklighet han lever?

Den 4 juni skriver Metro om Ida och Joakim som nekats fika och gå på restaurang. Den 29 maj kör Aktuellt ett 4 minuter långt reportage om blinda Melissa som nekas äta lunch (ett reportage där Ullenhag dessutom uttalar sig) och den 19 juli 2011 sände Ekot ett reportage där jag var ute i Stockholm med dold mikrofon och blev portad på ett antal krogar. Hos DO ligger ett 40-tal ärenden som handlar om hur ledarhundsförare diskrimineras. Inget ärende har tagits till domstol. Samtliga ärenden har lagts ner i brist på en lagstiftning att pröva ärenden emot. Allt talar sitt tydliga språk: Det finns ingen lagstiftning som skyddar personer som använder ledarhundsförare mot diskriminering.

Samtidigt som Erik Ullenhag uppenbart far med osanning i skriftliga svar i riksdagen så fortsätter regeringen att förhala en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. I går hade det gått 937 dagar sedan utredningen Bakom fagert tal lades på regeringens bord. 937 dagar av tystnad som lett till att funktionshinderrörelsen dragit igång Torsdagsaktionen utanför Rosenbad, varje torsdag.

I Livsmedelsverkets vägledning hygien 5.7.9.3 samt dagligvaruhandels branchriktlinjer 4.9.7 står att ägaren till en restaurang bör släppa in ledarhundar och att ledarhundar får vistas i alla utrymmen i en affär utom där opaketerade varor saluförs. En reflektion: Om det nu vore så att Ullenhag har rätt så måste dessa riktlinjer skrivas om. Livsmedelsverket kan inte längre skriva att det är upp till ägaren av en butik eller restaurang att välja om de vill tillåta ledar- och assistanshundar. De måste i stället skriva in i sin förordning att inte släppa in en ledar- eller assistanshund innebär ett brott mot §12 lag 2008:567. Är det någon som tror att detta kommer hända?

Jag kan hålla med om att det vore rimligt att det borde räknas som diskriminering vid köp av varor och tjänster att inte släppa in en ledarhund, det är egentligen mer rimligt än att det ska ingå i tillgänglighetslagstiftningen. Men alldeles oavsett så finns idag uppenbarligen inget fungerande skydd för ledarhundsförarna, eller är det bara DO som tolkat lagen fel? Det känns nog ändå mest rimligt att det är Erik Ullenhag som far med osanning här. KAnske borde han också få göra ett besök i KU? Där har man ju den senaste tiden fått ägna sig åt att reda ut lögner från Aliansen och läxa upp dess statsråd, så det är väl bara att ta dit Erik Ullenhag också?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Dela i Sociala medier