Lögn, förbannad lögn och statistik

Bild från expressen.se

Titta noga på ovanstående bild, tagen från Expressen.se. De skriver om vad 74% av befolkningen vill. Detta efter att SIFO ställt frågan till 1 000 av de 9 103 551 personer som enligt SCB bodde i Sverige i september 2006. Enkel matematik ger vid handen att 1% av 9 103 551 är 91 035 personer. 1 000 personer är alltså i storleksordningen 0,01% av den svenska befolkningen.

Det vill jag då säga är verkligt talande statistik det. :-) För övrigt ingick jag inte bland de 1 000 tillfrågade. När det dock gäller själva sakfrågan anser jag nog också att det behövs tuffare tag i skolorna, i alla fall när det gäller mobbning. Huruvida jag då ingår i SIFO/Expressens beräknade 74% eller inte låter jag dock vara osagt.

Edit: Det är visst inte bara SIFO som har problem med matten. Även jag sov vissst på matematiklektionerna, vilket några uppmärksamma säkert noterat. Nu hoppas jag siffrorna ska stämma något bättre. Det är inte alltid lätt att komma ihåg var man ska sätta decimal-tecknet. :-)

Andra bloggar om: , ,

Dela i Sociala medier