TV-avgift på datorer och surfplattor

iPadSnart behöver man inte längre ha en TV för att omfattas av den lagstadgade avgiften för TV-innehav, rapporterar IDG.

Det är i samband med att SVT Play nästa månad börjar sända sina kanaler live över internet som Radiotjänst i Kiruna, den myndighet som administrerar TV-avgiften, kommer börja ta ut avgift även för den som äger en internetuppkopplad dator eller surfplatta.

Flera hävdar dock att det är ytterst tveksamt om Radiotjänsts tolkning av lagen är korrekt.

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst –
”2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).”

Eftersom man talar om att utrustningen är ”avsedd att ta emot” så blir tolkningen osäker. En dator eller surfplatta är ju inte avsedd att ta emot TV-signaler även om den kan användas för det. Det ska bli intressanta att se hur detta kommer tolkas när det är aktuellt.

För övrigt är det positivt att SVT börjar sända sitt utbud på internet via SVT Play.Andra bloggar om: , , , , ,

Dela i Sociala medier

  2 Replies to “TV-avgift på datorer och surfplattor”

  1. Jag har inte läst på, men hur har de tänkt sig? Vem äger inte en dator eller surfplatta idag? Det låter ju mer som om man i så fall ska lägga det på den allmäna skatten på samtliga medborgare istället. Och alla med smartphone av något slag?

   • Ja, att lägga det på skatten verkar ju vara det allra vettigaste.
    Man har sagt att just smartphones ska vara undantagna men att så snart SVT börjar streamas live så inkliuderas datorer och surfplattor.
    Helt vansinnigt faktiskt. :)