Vad hände med det papperslösa samhället?

BiljettAtt det papperslösa samhället skulle vara en utopi tror jag att de allra flesta av oss har förstått. Däremot är det mer förvånande när vissa företag strävar åt rakt motsatt håll, nämligen åt mer papper.

I samband med att SJ införde sitt stamgästprogram, SJ Prio, införde man vad man kallade för biljettlöst resande vilket innebar att biljetten laddades på ens SJ Prio-kort som sedan lästes av med hjälp av ombordpersonalens handdatorer. Systemet var genialt! Slut på pappersbiljetternas tid trodde alla. Kort därefter införde SJ möjligheten att få vissa, men inte alla, biljetter som mobil-biljett på SMS. Även det är ju ett bra alternativ, i alla fall till de som inte hade upptäckt fördelarna med SJ Prio.

Ett tag efter att SMS-biljetterna hade införts tog SJ på sin hemsida bort möjligheten att få biljetten laddad enbart på Prio-kortet. Det närmaste man kunde komma då var SMS-biljetterna. Att man fortfarande kunde ”snabbvisera” med sitt Prio-kort var något som SJ talade mycket tyst om, inte ens den egna ombordpersonalen kände alltid till att det var så.

Den 1 november i år tog SJ bort möjligheten till snabbvisering – eftersom för få utnyttjat möjligheten. Att få använt möjligheten skulle ju kunnat bero på att SJ rätt aktivt försökt mörka att den existerar. Man hänvisar nu i stället till mobilbiljetterna och man talar nu om kortlöst resande i stället för biljettlöst. Det vore väl gott och väl om alla biljetter fanns som mobila biljetter. Men så är ju inte fallet.

Reser man med månads- eller pendlarbiljetter är det i bästa fall den gamla sortens utskriven biljett som gäller och i sämsta fall ett termoprintat kvitto från en TiM-maskin. Denna papperslapp ska man hålla ordning på och försöka få att hålla i 30 dagar. Åker man varje dag ska den dessutom tas fram, visas och stoppas tillbaka två gånger dagenligen. Det finns inget papper i världen som håller för en sådan hantering. När jag frågade SJ, via deras kundservice på Twitter, fick jag svaret att de inte hade några planer på att förändra detta förfaringssätt.

Jag är nybliven pendlare med månadsbiljett och jag förstår ärligt talat inte hur SJ tänker. Borde det inte rimligen leverera månadsbiljetter och pendlingsbiljetter på någon form av platskort – förslagsvis SJ Prio. Man får ju ändå på något sätt vara tacksam över att SJ valt att i alla fall ge sina årskorsresenärer ett platskort, det är ju juste.

Nu har jag placerat min månadsbiljett i en hoptejpad plastficka får vi se om det kommer hålla på det viset – och om ombordpersonalen kommer acceptera att jag förvarar den på det sättet eller om de kommer vilja ta loss den och fingra på den varje gång jag åker.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

 

Dela i Sociala medier