Nyamko Sabuni sviker människor med funktionshinder

Nedanstående text är ett pressmeddelande från Synskadades Riksförbund, SRF, apropå den kommande nya diskrimineringslagen:

I går presenterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ett förslag till en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar fanns dock inte med i lagförslaget.

– Det är ett svek mot personer med funktionsnedsättningar, säger Jeanet Kjöller, ombudsman på Synskadades Riksförbund.

Tillsammans med Sveriges övriga handikapprörelse har Synskadades Riksförbund i åratal påtalat behovet av en heltäckande diskrimineringslag.

– Vi trodde att vi nått vårt mål men blev istället besvikna, säger Jeanet Kjöller.

På DN Debatt förklarar Nyamko Sabuni att regeringen försökt komplettera Diskrimineringskommitténs förslag om bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning som diskriminering, men hävdar att man inte har hunnit göra detta på grund av bristande underlag. Synskadades Riksförbund finner detta märkligt med tanke på att förslaget till ny diskrimineringslag har utretts i fyra år av Diskrimineringskommittén samt beretts i två år av regeringen.

– Det behövs ingen ny utredning, säger Jeanet Kjöller. Vi anser att lagstiftningsförslaget omedelbart skall kompletteras så att otillgänglighet finns med.

Tillgänglighet handlar inte bara om att kunna ta sig in i byggnader eller att kunna förflytta sig på gator och torg. För personer med synnedsättningar är tillgången till information lika viktig. Information från myndigheter måste gå att få inläst på CD- skivor eller tryckt i punktskrift. Dessutom måste myndigheternas hemsidor vara utformade så att personer med synnedsättningar kan navigera på dem med hjälp av sina datorbaserade hjälpmedel.

Andra bloggar om: , , ,

Dela i Sociala medier