Stäng Migrationsverket!

Börjar det inte bli dags att klappa igen Migrationsverket nu? Skandal efter skandal rullas upp. Först champagne-festen, sedan den blinde mannen och nu segregering i tvättstugorna.

Uppenbarligen är det som en gång hette Invandrarverket så genomruttet att det enda som återstår att göra är att lägga ner skiten, avskeda alla i ledande befattningar och sedan börja om igen från början.

Visst, nu blåser det på toppen och ett och annat huvud rullar, men vad kommer det att hjälpa när det är själva systemet som felar från första början. Vi måste få en bättre hantering av asylsökande, flyktingar och immigranter.

De som söker asyl i Sverige bör få ett svar inom tre månader, och sedan få all hjälp som är möjlig för att slussas ut i samhället. Folk ska inte behöva finnas i det här landet i flera år, i osäkerhet om de ska få stanna eller inte, utan måste få en chans att bygga sig ett drägligt liv. Det finns det inte en chans att göra så länge man lever i osäkerhet.

Vi måste också ta om hand bättre om de som får stanna här, de måste få hjälp att ta sig in i samhället, lära sig svenska och anpassa sig till vårt samhälle och dess seder och bruk.

Men börja med att skrota Migrationsverket, så kanske det finns en chans för att bygga något som fungerar, och inte som idag, att bara vara ett verk som kostar pengar till ingen som helst nytta!

Dela i Sociala medier