Ibland hatar jag att vara jour….

Det är ytterst tveksamt om det är värt pengarna att inte ens kunna få gå på muggen utan att personsökaren stör en. :-(

Dela i Sociala medier