Vem ska leverera bredband till Joche?

I samband med flytten till ny l?genhet s? har en ny fr?ga infunnit sig. N?mligen vem som ska leverera bredband till mig n?r jag flyttat.

Jag har sedan 2003 varit kund hos det som en g?ng var Bostream. Numera ?r Bostream uppk?pta av Bredbandsbolaget, och det vore nog synd att s?ga att jag ?r en n?jd kund. I synnerhet inte efter att ha ringt dem i samband med flytten. Vi gamla Bostreamare har n?mligen hittills f?tt beh?lla de tj?nster vi hade hos gamla Bostream. Detta ?r det dock slut med n?r man g?r n?gon f?r?ndring i sitt avtal — som att flytta till exempel. I mitt fall inneb?r det att de ska ”uppgradera” mig till sin egen milj?, vilket inneb?r f?rlusten av mina 4 fasta och publika IP-nummer f?r mig. Faktum ?r att det varit just dessa fyra IP-nummer som f?tt mig att stanna kvar som kund hos Bredbandsbolaget. I och med att de nu tar i fr?n mig dessa m?ste jag hitta en ny leverant?r, och fr?gan ?r vem som ska bli den lycklige.

I princip finns det tre alternativ att v?lja p?:

 1. Telia
  Det statliga Televerket har visat sig leverera t?mligen stabila och bra tj?nster f?r en helt acceptabel peng. Jag var tidigare kund hos Telia och hade inte m?nga anledningar till missn?je. Skulle m?jligen vara det faktum att de inte har fasta IP-adresseer vilket ?r ett stort minustecken.
 2. Rix Telecom
  Rix ?r en ny och trevlig uppstickare. De ?r vad Bostream var n?r jag blev kund hos dem. Unga, nya, fr?sha och t?mligen aggresiva. De lanserar den svenska marknadens stabilaste IP-telefoni kombinerat med ett konkurrenskraftigt bredband – med fast IP och utan sp?rrade portar.
 3. Adamo Bredband
  ?ven Adomo ?r trevliga sm? uppstickare, dock inte helt igenom svenska. Diverse mer eller mindre suspekta investmentbolag finns i bakgrunden. ?ven Adamo har fasta IP-nummer. Huruvida de sp?rrar n?gra portar s? som SMTP l?ter jag vara osakt.

Det d?r ?r de tre alternativen som jag direkt kan se. Och de ska matchas med min kravspecifikation:

 • Minst 8 Megabit nedstr?ms och 1 Megabit uppstr?ms
 • En eller helst flera fasta och publika IP-nummer
 • Inga sp?rrade portar (jag m?ste kunna k?ra SMTP och andra tj?nster p? min linux-server, jag k?per en tj?nst och vill g?ra vad jag vill med den ;) )
 • Skall helst leverera IP-telefon i SIP-form s? jag kan v?lja att anv?nda min egen utrustning.
 • Skall acceptera att fakturera min arbetsgivare f?r bredbandsuppkopplingen (och i f?rekommande fall fakturera telefonin p? mig)

Detta t?l att fundera p? ett tag tror jag. Jag lovar att ?terkomma n?r beslutet ?r fattat.

Dela i Sociala medier