K?rlek f?r alla?

Jag blir b?de uppr?rd, f?rbannad och ledsen n?r jag l?ser dagens Aftonbladet.

F?r n?gon vecka sen skrev jag h?r i bloggen om Alf Svensson som funderade p? att l?mna Svenska Kyrkan om de inf?rde en v?signelse f?r samk?nade par. Jag kunde dock aldrig ana att Affes st?llningstagande delades av s? m?nga inom kyrkan.

I en artikel i AB idag med rubriken ”De v?grar viga b?gar” skriver man om komministern Yngve Kallin fr?n Hyssne utanf?r G?teborg. Yngve har p? sin hemsida startat ett uppror mot kyrkom?tet och uppmanar andra pr?ster att skriva p? hans Pr?stdeklaration.

Vi, pr?ster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut st?r i strid med den ordning f?r samliv och ?ktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat f?r oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord till?ter oss inte att v?lsigna n?gon annan slags parrelation.

Man kan naturligtvis l?sa bibeln p? m?nga olika s?tt, och jag ?r p? intet s?tt n?gon teolog, men jag blir l?tt bettryckt n?r en s? stor del av pr?sterskapet* inom den Svenska Kyrkan ser blint p? tv?tusen ?r gamla texter, vilka genomg?tt flera ?vers?ttningar d?r ?vers?ttarna lagt till sina egna v?rderingar och ?sikter utifr?n den tids?lder som varit. Som jag tidigare skrivit s? ?r det inga sv?righeter att rycka l?sa citat ur Bibeln och f? de till vad som helst.

Sj?lvklart skall Svenska Kyrkan ha Bibeln som r?ttesn?re, men det m?ste vara inom rimliga gr?nser. Och det m?ste faktiskt anpassas till m?nniskan av 2005. Ty kyrkan finns inte f?r pr?sternas skull, utan den finns f?r Guds skull, och f?r folket som tror p? honom.

Men nu best?r tro, hopp och k?rlek, dessa tre, och st?rst av dem ?r
k?rleken.
1 Kor 13:13

N?got att t?nka p?, kanske?

* I skrivande stund har 448 pr?ster inom Svenska kyrkan skrivit p? Kalins Pr?stdeklaration.

Uppdatering: Exakt ett dygn senare har antalet underskrifter ?kat till 532. Skr?mmande.

Dela i Sociala medier