Mer gays i katolska kyrkan?

P? funderar, enligt en artikel i Aftonbladet, p? att ?ka m?jligheterna f?r homosexuella pr?ster. Det var ju osedvanligt kontroversiellt av den t?mligen radikale, f?re detta ungnazisten Benedictus XVI. Detta har diskuterats under biskopsm?tet i Rom. Men n?r man b?rjar granska detta lite n?rmare var det kanske inte s? stor f?r?ndring… Kraven f?r att en gaypr?st ska f? forts?tta sina studier ?r n?mligen h?rda:

  • Han f?r inte ha haft sexuella aktiviteter under de senaste tre ?ren
  • Han f?r inte offentligt avsl?ja sin sexuella l?ggning
  • Han f?r inte via ?verdrivet intresse f?r gaykulturen.

Det som sl?r mig n?r jag l?ser dessa krav ?r att skillnaden inte ?r s? stor, och att det nog ?nd? trots allt ?r b?st att pr?stkandidaterna forts?tter leva i garderoberna och hoppas p? att inte bli avsl?jade. Den katolska kyrkan talar om att l?tta p? celebatskravet f?r heterosexuella pr?ster, men hur blir det i s? fall f?r gaypr?sterna? N?e, skulle inte tro det va?

Snarare handlar nog det h?r om att den katolska kyrkan f?rs?ker bli n?got mer folklig, visa att man ?r en mordern kyrka av 2000-talet. ?nd? ?r jag r?dd att det kan sl? v?ldigt fel. F?r att kyrkan ska kunna bli en folkets kyrka m?ste den vara ?ppen f?r alla, f?r f?rsamlingsbor av alla sexuella l?ggningar likv?l som frihet att fritt v?lja k?n p? sin partner f?r kyrkans egna ?mbetsm?n.

F?rst n?r vi har f?tt den f?rsta ?ppet homosexuella biskopen eller kardinalen, f?rst d? ?r det en kyrka av 2000-talet som speglar folket, med ?mbetsm?n/-kvinnor som den stora massan kan identifiera sig med.