Svenska kyrkan och moral, igen

Fick nedanstående kommentar från Mats på inlägget om prästen som riskerar bli av med sin anställning efter att ha haft gruppsex. Mats skriver:

För det första är det inte bara kyrkan som anser att sexuell trohet är viktigt, det är en utbredd syn i hela samhället. Människor förväntar sig av en präst att denne hedrar den syn som gäller från kyrkans håll, därför är det inte lämpligt när en präst beter sig såhär.

Det är heller inte bara kyrkan som arbetsgivare som bryr sig om sina anställdas vandel, skulle din arbetsgivare uppskatta om du åkte dit för narkotikabrott exempelvis?

Det kan jämföras med politiska partier, som också har högt ställda vandelskrav på sina anställda.

Det kan tillläggas att prästen även misstänks för att ha misshandlat sin fru.

För det första så läser du mina inlägg dåligt Mats. ”Ett prästpar från Stockholm har haft gruppsex i sin bostad. Detta gruppsex har urartat och maken är anmäld för misshandel av sin hustru. Den kvinnliga prästen riskerar nu att skiljas från sin tjänst av domkapitlet skriver Aftonbladet.” Det handlar alltså om den misshandlade kvinnan som riskerar sin tjänst. (Och nej, det rör sig alltså inte om ett samkönat par.)

För det andra så blandar du äpplen och päron. Vi diskuterar nämligen två helt olika saker här. Den ena är brott och straff, den andra handlar enbart om moral. Det är inte på något sätt straffbart att ägna sig åt sexuella lekar, oavsett hur många man är, oavsett hur gift man – så länge alla inblandade är med på noterna och har uppnått en lovlig ålder. Dock har just den sexuella aktivitet vi diskuterar här mynnat ut i ett brott – en hustrumisshandel. Det är något HELT annat det. Men det är alltså inte primärt maken som riskerar konsekvenser nu, utan den misshandlade hustrun.

Att en arbetsgivare höjer på ögonbryna om någon av deras anställda döms för misshandel, grips för narkotikabrott eller dylikt är inte så konstigt och det är heller inte konstigt om en sådan person skulle riskera sin anställning – även om arbetsrättliga regler nog skulle sätta ett och annat hinder i vägen.

Att en arbetsgivare däremot bryr sig om vad man frivilligt gör i sin egen sängkammare är och förblir en skandal. Oavsett om de inblandade är vaktmästare, präst eller fadern i Rom själv. Det är fullständigt irrellevant för anställningen och bör inte ligga till grund för någon beömning av den anställdes lämplighet att sköta sitt arbete. Jag hävdar således fortfarande att biskop Krook företräder en förlegad moraluppfattning som inte hör hemma i ett mordernt samhälle.

Jag tycker dock också att om man har gått och gift sig så kanske man ska hålla sig till den partner som man lovat sin trohet. Men det är upp till den enskilda individerna att själva avgöra hur de vill att deras förhållande ska se ut. Om de vill ha regelbundna gruppsexsammankomster och mår bra av det så ska de naturligtvis få göra det – utan risk för represalier på jobbet!

Andra bloggar om: , , ,

Kan få sparken efter gruppsex

Ett prästpar från Stockholm har haft gruppsex i sin bostad. Detta gruppsex har urartat och maken är anmäld för misshandel av sin hustru. Den kvinnliga prästen riskerar nu att skiljas från sin tjänst av domkapitlet skriver Aftonbladet.

Caroline Krook, biskop i Stockholms stift säger till Aftonbadet:
– Men man ska inte skada det anseende som en präst bör ha. Och har man något som liknar gruppsex bryter man den sexuella troheten i äktenskapet.

Jag tycker det är uppseendeväckande att Svenska kyrkan har denna medeltida uppfattning i början på 2000-talet. Vad som sker i en persons privatliv är just privat och skall inte vara något som avgörs av en arbetsgivare. Inte ens om den är bunden av religionen. I ett mordernt samhälle kan äktenskap och sexuell trohet vara många saker. Ingen av de sakerna är något som en arbetsgivare har något med att göra.

Andra bloggar om: , , ,