Fredagsfyran vecka 42: Tillbaka till plugget

Veckans fredagsfyra tar oss tillbaka till skolans värld. skolbank.jpg

1) Skolminister Jan Björklund (fp) har öppnat upp för att skolor ska kunna ha klasser som innehåller antingen bara flickor eller bara pojkar. Vad ser du för för- och nackdelar med att skilja könen åt på detta vis?

Jag tror att separerade klasser mestadels är av ondo. Precis som i alla andra miljöer är en mix av både kön, kultur och andra olikheter av godo. Därför tror jag att man inte bör ha könsuppdelade klasser.

2) Vissa vill ha fler betygssteg. Andra vill inte ha några betyg alls. Vad tycker du?

Betygen är en förutsättning för att mäta kunskapen. Dock vill jag inte förändra det betygssytem vi har idag. Betyg från årskurs 8 och på gymnasiet är bra. Dagens betygssytem med Godkänd-betyg är också bra.

3) Flickor får i genomsnitt bättre betyg än pojkar. Vad tror du är den största anledningen till detta?

Svårt att veta vad det beror på. Kanske kan det ha med utvecklingsskillnader flickor och pojkar emellan. Kanske har skolan varit bättre på att ta hand om och uppmuntra duktiga flickor och mer skällt än uppmuntrat busiga pojkar?

4) I världens bästa skola fungerar det… på vilket sätt?

Världens bästa skola är en skola där alla får plats utifrån sina egna förutsättningar. Jag tror att man måste hitta en skolform där både traditionell klassrumsundervisning och undervisning genom eget faktasökande uppmuntras. I världens bästa skola finns även plats för de som av någon anledning har svårare i skolan, exempelvis på grund av funktionshinder.

Sist en riktigt bra kommentar, skrivet av Robin i svaret på fråga fyra:

Läxor bör avskaffas; i skolan gör man skolarbete och hemma har man fritid. Dock bör det då blir mer intensivt i skolan, så att man sedan är beredd på arbetslivet.

Andra bloggar om:

Dela i Sociala medier