Skattelättnader löser abetslösheten?

Aliansen lovar skattelättnader, igen. I genomsnitt 225 spänn mer i Svenssons plånbok i månaden. Aliansen slår sig för bröstet på DN Debatt:

– När drivkrafterna att arbeta ökar, betyder det också lägre kostnader för arbetslöshetsförsäkring och socialbidrag, liksom mer skatteintäkter som kan användas för att förbättra välfärden, skriver partiledarna.
– Få klyftor är så djupa som klyftan mellan den som har ett arbete och den som ofrivilligt ställts utanför. När det lönar sig bättre att arbeta blir det fler i arbete och färre i utanförskap, vilket minskar inkomstspridningen och klyftorna i samhället, skriver partiledarna på DN Debatt.

Vänta här lite nu, va? Först skriver de om personer som ofrivilligt är utan arbete, sedan skriver dem att när det lönar sig bättre att arbeta så blir fler i arbete. Ursäkta, men exakt hur dumma i huvudet är ni?!

Jag har flera arbetslösa vänner och bekanta. Vänner som sökt flera hundra jobb, varit på drivor med intervjuer men ändå lyckas de inte få en anställning. Några av dessa är funktionshindrade, något som naturligtvis gör dem mindre attraktiva ur arbetsgivarnas ögon – det kan tyckas cyniskt, men det är den krassa verkligheten. Om en arbetsgivare kan välja på en fullt frisk arbetssökande och en funktionshindrad med samma meriter kommer de ofelbart välja den fullt friske, normalskadade, arbetssökanden. Jag törs nog till och med säga att man i många fall skulle välja den icke funktionshindrade även om den sökanden hade markant sämre meriter.

Hur har aliansen tänkt sig att dessa personer ska komma ut i arbete? Tror de verkligen att dessa personer är arbetslösa för att det är så glassigt att vara det? Att få ner till 65% av sin gamla lön – vilket många gånger kan leda till att man i praktiken lever under existensminimum.

Aliansens käpphäst är hela tiden att arbetslösa är lata och inte vill arbeta. Det kan säkert stämma för ett väldigt litet fåtal. De allra flesta människor vill arbeta och delta i samhället. I TV4´s morgonsoffa efter valet fick Aliansens representant svara på frågan vad man avsåg att göra för att minska arbetslösheten bland funktionshindrade. ”Vi kommer inrätta fler platser på Samhall” blev svaret. Det är ett hån mot alla funktionshindrade – lika mycket hån som Aliansens politik är mot hela vårt land.

(Observera att jag inte är emot Samhall som princip. För många är Samhall lösningen på utanförskap. Dock är det inte lösningen på funktionshindrades arbetslöshetssituation. Majoriteten av personer med funktionshinder kan sköta helt vanliga jobb. Kanske inte alltid på samma sätt som en person utan funktionshinder, men med samma, eller kansek till och med bättre arbetsresultat.)

Aliansen har fortfarande lite tid på sig att göra något bra av sin mandatperiod – förutom att försämra för sjuka, arbetslösa och våra skolbarn. Visa nu att ni kan ta ansvar! Gör något för de ofrivilligt arbetslösas situation – speciellt för de med funktionshinder, men även för alla andra som ofrivilligt saknar anställning.

Andra bloggar om: , , , , ,