APB forts?tter jaga fildelare

?nnu en g?ng har Antipiratbyr?n gjort ett tillslag hos ett IT-f?retag. Jag t?nker inte ta st?llning till huruvida APB g?r r?tt eller inte som ?gnar sig ?t detta jagande p? film och spel-branchens uppdrag.

Det jag d?remot reagerar p? ?r att APB som inte ?r en myndighet kan f? stolpa in hos andra f?retag med samh?llets goda minne. Vad ?r det som ger dem den r?tten, f?rutom att de representerar gigantiska mediala intressen som svenskt r?ttsv?sende fruktar. Det var ju samma sak n?r man st?vlade in p? Bahnhof tillsammans med Kronofogden. Om det b?g?s brott borde det v?l vara Polisen som utreder dem.

Uppdatering: IDG utpekar f?retaget TDC Song som de som fick p?h?lsning av APB. Dessa v?grar dock att kommentera.

Aprop? polisen…
Fr?n och med den 1 oktober kan man f? ett nytt nationellt ID-kort. Det utf?rdas av polismyndigheten och g?ller inom hela Schengen-omr?det. Ett s?nt ska jag omedelbart skaffa mig. Mitt gamla ID-kort utf?rdades av Posten 1997 och den bilden p? mig ?r inte s?rskilt representativ, f?r att utrycka sig lite milt. Dags f?r ett nytt s?ledes, och d? verkar det ju l?mpligt att skaffa sig det h?r nya legget s? slipper man ocks? t?nka p? att ta med passet om man reser inom Schengen. (Foto: Rikspolisstyrelsen)